Număr curent

I. STUDII LINGVISTICE

Ana-Maria RADU-POP, Gabriel BĂRDĂȘAN, Intercomprehensiunea în limbile romanice: considerații privind eficientizarea comunicării  în context didactic multilingv și digital [Intercomprehension in Romance Languages: Considerations on Making Communication Efficient in a Multilingual and Digital Didactic Context] / 9-19      

Mariana-Diana CÂȘLARU, Elena-Mihaela ANDREI, Utilizarea indicelui CTTR în analiza diversității lexicale a interlimbii studenților care învață RLS [The Use of the CTTR Index in Lexical Diversity Analysis of RFL Students̕  Interlanguage] / 21-29           

Elena-Mihaela ANDREI, Mariana-Diana CÂȘLARU, Reprezentări socio-culturale ale studenților internaționali care învață româna ca limbă străină, [Socio-cultural Representations of International Students who Learn Romanian as a Foreign Language] / 31-43

Nadia OBROCEA, Rugăciunea. Structură și univers de discurs [The Prayer. Structure and Universe of Discourse] / 45-62          

Roxana Maria CREȚU, Interferencias en la traducción al español de los lexemas cromáticos presentes en la poesía de Eminescu [Interferences in Spanish Translations of Chromatic Lexemes in Eminescu’s Poetry] / 63-90           

 

II. STUDII LITERARE

Maria SUBI, Candidus Hylas: Dalbul Hylas [The Candid Hylas] / 93-105       

Gabriela RADU, Lucretius. Despre ciuma din Atena [Lucretius. The Plague of Athens] / 107-113          

Raluca RĂDULESCU, Hoffnung in der Deutschsprachigen Psalmendichtung der Moderne [Hope in the Modern Literary German Psalms] / 115-129    

George T. SIPOS, Japanese Literature in Romanian Translation: The Case of Yukio Mishima / 131-139    

Intidhar ALI GABER, Realismo psicológico de la literatura de la enfermedad en el cuento “El dúo de la tos” de Leopoldo Alas Clarín como modelo [Psychological Realism in the Literature of the Disease: A Case Study on Leopoldo Alas Clarín’s The Cough Duo] / 141-151          

Mădălina STOICA, Absența ca strategie metanarativă în romanul Licitația de Mircea Horia Simionescu: deformări și reconfigurări hermeneutice [Absence as Metanarrative Strategy in Mircea Horia Simionescu’s The Auction: Deformations and Hermeneutic Reconfigurations] / 153-166  

Grațiela BENGA-ŢUŢUIANU,  Poetica existenţei. O perspectivă critică asupra operei Marianei Codruţ [The Poetics of Existence. A Critical Perspective on Mariana Codruţ’s Writings] / 167-180    

Gabriela GLĂVAN, Note despre cinematograful românesc interbelic [Notes on Romanian Interwar Cinema] / 181-190         

Nicoleta MUȘAT, Tradiția. Câteva observații [Tradition. Some Observations] / 191-204           

Gabriela TUCAN, Mintea umană radiografiată prin lectură [The Human Mind Mapped through Literary Readings] / 205-216

Dumitru TUCAN, Studiile literare și poetica cognitivă [Literary Studies and Cognitive Poetics] / 217-229      

 

III. OMAGIERI 

Adina CHIRILĂ, Profesorul Vasile D. Țâra       / 231-234

Oliviu FELECAN, In memoriam patris sive de immortalitate / 235-247

 

IV. RECENZII / 249-277