Vol LVIII 2020
I. LANGUAGE STUDIES

 

Simona GEORGESCU, It. attaccare, fr. attacher: reevaluare etimologică [It. attaccare, Fr. attacher: Etymological Reassessment] / 9-22

Cristina Manuela TĂNASE, Le roumain sauvera-t-il les mots vieux ou vieillis du français? [Will Romanian Save the Old or Old-Fashioned French Words?] / 23-47

Daniela GHELTOFAN, Realia culinare în limbile rusă și română: corespondențe lexicale și frazeologice [Culinary Realia in Russian and Romanian: Lexical and Phraseological Correspondences] / 49-57

Florina-Maria BĂCILĂ, Adjectivul ceresc și categoria gramaticală a comparației în poezia lui Traian Dorz [The Adjective ceresc and the Grammatical Category of Comparison in Traian Dorz’s Poetry] / 59-68

Dumitru TUCAN, Roxana ROGOBETE, Mădălina CHITEZ, Ana-Maria RADU-POP, Cât de pregătiți sunt elevii de liceu pentru scrierea academică de nivel universitar? Studiu didactic contrastiv bazat pe date de corpus lingvistic [How Prepared Are High School Students for University Academic Writing? A Contrastive Study Based on Linguistic Data in a Pedagogic Context] / 69-92

Elena CRAȘOVAN, Roxana ROGOBETE, Analiza de text literar: o perspectivă cantitativă asupra textelor studențești [Literary Text Analysis: A Quantitative Perspective on Students’ Texts] / 93-114

 

I. LITERARY STUDIES

 

Laura CHEIE, Celans Puppen [Paul Celanʼs Puppets] / 117-128

Valy CEIA, Răgazuri și neliniști la Nicolae Mavrocordat [Leisures and Labours in Nicolae Mavrocordat’s Writings] / 129-140

Lucreţia PASCARIU, Romanul foileton şi procedeul de condensare. Studiu de caz – Babeta. Roman original [The Feuilleton-Novel and the Contraction Process. A Case Study – Babeta. Roman original] / 141-157

Maria PAȘCALĂU, Avangarda literară românească. Conexiuni transnaționale [The Romanian Literary Avant-Garde. Transnational Connections] / 159-180

Graţiela BENGA-ŢUŢUIANU, Afiliere şi autoritate: (neuro)biologia feminină și proiecţiile ei în poezia contemporană românească [Affiliation and Authority: Feminine (Neuro)biology and Its Traces in Romanian Contemporary Poetry] / 181-194

Geo CONSTANTINESCU, Dan Ionescu, Carta a Tetis, poemas en español [Dan Ionescu, Carta a Tetis, Poems in Spanish] / 195-200

Gabriela GLĂVAN, Recitiri. Verdictul [Revisiting Kafka’s The Judgment] / 201-209

Dumitru TUCAN, A trăi infernul (2). Jurnale din timpul Holocaustului ale copiilor și tinerilor din spațiul românesc [Living the Inferno (2). The Romanian Holocaust Diaries of Children and Youngsters] / 211-243

Yakoub ABIDI, Un estudio comparativo del experimentalismo en los personajes principales de La modificación de Michel Butor y Rayuela de Julio Cortázar [A Comparative Study of Experimentalism in the Main Characters of Michel Butor’s Second Thoughts and Julio Cortázar’s Hopscotch] / 245-253

Patrick TOUMBA HAMAN, La (de)construcción del miedo en La paz de febrero (2006) y Entrevías mon amour (2009) de Justo Sotelo [The (De)Construction of Fear in Justo Sotelo’s La paz de febrero (2006) and Entrevías mon amour (2009)] / 255-270

Anca MEIROȘU, Some Considerations on Holiness in Saint Augustine / 271-281

Nicoleta MUȘAT, Cum se construiește patrimoniul – câteva observații de teren [How We Create Heritage: Several Field Observations] / 283-298

 

 II. HOMAGE

 

Centenar Ștefan Munteanu [Vasile D. ȚÂRA] / 299-305

Omagiu la aniversarea Doamnei Profesor Universitar Doctor Ileana Oancea. Pagini de memorie semantică [Nadia OBROCEA] / 307-315

Alexandru Metea (1940-2020) [George Bogdan ȚÂRA] / 317-320

 

III. REVIEWS

 

Ileana Neli Eiben, Sur une visibilité de l’autotraducteur. Dumitru Tsepeneag et Felicia Mihali, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2017, 314 p. [Simona CONSTANTINOVICI] / 321-325

Ionel Funeriu, G. I. Tohăneanu – Optimus Magister, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2017, 301 p. [Ioana MICU] / 325-328

Bianca-Livia Bartoș, Hervé Bazin : avatars d’une écriture poétique, Série « Critiques littéraires », [Paris], L’Harmattan, 2019, 497 p. [Ramona MALIȚA] / 328-332

See the full volume here