Editorial board & Scientific committee

 

EDITORIAL BOARD

Editor-in-chef:
Conf. dr. Claudiu T. ARIEŞAN

Deputy-Editor-in-chef:
Conf. dr. George Bogdan ŢÂRA

Managing editor:
Conf. dr. Dumitru TUCAN

Editors:
Conf. dr. Luminiţa VLEJA
Conf. dr. Valy CEIA
Conf. dr. Laura CHEIE
Conf. dr. Adina CHIRILĂ
Conf. dr. Gabriela Glăvan
Lect. dr. Ana-Maria POP
Lect. dr. Eugenia-Mira TĂNASE
Lect. dr. Irina D. MĂDROANE
Lect. dr. Iulia COSMA

SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. dr. Andrei AVRAM – m.c. al Academiei Române – Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Adriana BABEŢI – Universitatea de Vest din Timişoara
Conf. dr. Mirela I. BORCHIN – DORCESCU – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. dr. Pia BRÎNZEU – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. dr. Jenny BRUMME – Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona
Prof. dr. Liviu FRANGA – Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. José Manuel GONZÁLEZ CALVO – Universitatea din Extremadura, Badajos
Prof. dr. Otilia HEDEŞAN – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. dr. Maria ILIESCU – Universitatea din Trento, doctor honoris causa al Universităţii de Vest din Timişoara
Conf. dr. Petrea LINDENBAUER – Institutul de Studii Romanice, Universitatea din Viena
Prof. dr. Georgiana I. BADEA – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. dr. Bruno MAZZONI – Universitatea din Pisa, doctor honoris causa al Universităţii de Vest din Timişoara
Acad. Michael METZELTIN – Institutul de Studii Romanice, Universitatea din Viena
Prof. dr. Mircea MIHĂIEŞ – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. dr. Dan NEGRESCU – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. dr. Alexandru NICULESCU – Universitatea din Udine, doctor honoris causa al Universităţii de Vest din Timişoara
Prof. dr. Roxana NUBERT – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. dr. Dana PERCEC – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. dr. Marcel POP-CORNIŞ – Universitatea Virginia Commonwealth
Prof. dr. Slobodan REMETIĆ – Universitatea din Niş
Prof. dr. Jean-Marie SCHAEFFER – Şcoala de Înalte Studii în Ştiinţele Sociale din Paris