Revista „Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice” (AUT) este una dintre publicațiile academice de tradiție ale Universității de Vest. Ea cuprinde studii, articole, note și recenzii privitoare la teme de actualitate ale filologiei și culturii române, clasice, franceze, italiene, spaniole, anglo-americane, germane etc., abordate din perspectivă sincronică și diacronică. Ritmul apariției este de un număr pe an. Domeniile de interes privilegiate sunt următoarele: studii lingvistice, studii literare, studii culturale, didactică, traductologie, studii referitoare atât la limba și cultura română, cât și la diversitatea limbilor și culturilor clasice și moderne.

Limbile în care sunt publicate articolele: română, engleză, franceză, spaniolă italiană, germană.

Pentru evaluarea și publicarea studiilor nu se percep taxe.

Revista Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice este clasificată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) în categoria revistelor B (http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2016/12/categorii.Reviste.Site_.CNCS_.2020.pdf).

 

Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice
ISSN: 1224-967X (print)
Editura Universității de Vest, Timișoara

 

Revista este indexată în următoarele baze de date internaționale: