Politica editorială

POLITICA EDITORIALĂ

 

Revista „Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice” (AUT) este una dintre publicațiile academice de referință ale Universității de Vest. Ea cuprinde studii, articole, note și recenzii privitoare la teme de actualitate ale filologiei și culturii române, clasice, franceze, italiene, spaniole, anglo-americane, germane etc., abordate din perspectivă sincronică și diacronică. Ritmul apariției este de un număr pe an. Domeniile de interes privilegiate sunt următoarele: studii lingvistice, studii literare, studii culturale, didactică, traductologie, studii referitoare atât la limba și cultura română, cât și la diversitatea limbilor și culturilor clasice și moderne.

Calendar anual:

– 15 februarie – 15 octombrie: transmiterea materialelor pentru numărul din anul în curs; fiecare material va intra, în ordinea primirii la redacție într-un proces de evaluare (double blind peer-review). – 15 decembrie: apariția numărului curent

– studiile trimise după 15 octombrie vor fi luate în considerare pentru numărul din anul următor

„Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice” publică doar studii originale, neincluse în alte publicații.

Responsabilitatea ideilor expuse în studiile acceptate spre publicare aparține în totalitate autorilor. Studiile trebuie să respecte cu rigurozitate normele etice ale discursului academic actual. Fiecare studiu va fi verificat în ceea ce privește originalitatea. Plagiatul și limbajul sau imaginile ofensatoare sunt elemente de netolerat și vor duce la respingerea automată a articolului care le include. De asemenea, studiile vor trebuie să respecte normele de tehnoredactare impuse de editori, norme care se pot găsi și pe site-ul revistei. Articolele vor fi scrise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă italiană, germană și vor fi supuse unei evaluări inițiale la nivelul redacției urmând ca, în cazul unei evaluări pozitive din partea editorilor, fiecare studiu să fie supus unei evaluări de tipul double-blind peer review.

Toate revizuirile generare de procesul de peer-review vor fi făcute doar de autori, editorii asumându-și sarcina de a corecta tacit eventualele greșeli de scriere, gramaticale sau de nerespectare a formatului.

Politica de copyright

Toate materialele publicate sau părți ale acestora sunt protejate prin copyright de la reproducere, copiere, preluare parțială sau integrală în alte publicații. Drepturile aparțin în totalitate autorilor, având obligația de a preciza, în eventualitatea unei publicări în alt context editorial, detalii referitoare la publicarea inițială în revistă.

În cazul unor materiale protejate de drepturile de autor, integrate în studiile propuse spre publicare, responsabilitatea obținerii permisiunii de folosire a acestora aparține autorilor. Acordul scris referitor la această permisiune va trimis editorilor.