Recenzare

Procesul de recenzare (double blind peer review process)

 

Pentru autori

Studiile vor fi trimise în format electronic pe adresa revistei (autimisoara@gmail.com) și a secretarului de redacție (dumitru.tucan@e-uvt.ro). Acestea vor fi supuse unei evaluări inițiale de către membrii redacției, care acoperă o arie largă de domenii de competență. În urma unei evaluări inițiale pozitive, ale cărei criterii sunt relevanța pentru direcțiile academice ale revistei și calitatea textului, fiecare studiu (anonimizat de către editori) va fi evaluat de doi referenți, în funcție de domeniul/domeniile în care se încadrează lucrarea. Fiecare dintre aceștia va întocmi un referat în care va recomanda atât publicarea sau refuzul publicării, cât și – dacă este necesar – recomandări punctuale pentru autor. Autorii vor fi informați de către editori cu privire la rezultatele procesului de recenzare (acceptare, acceptare cu condiția unor modificări minore, acceptare în urma unui nou ciclu de revizuire, respingere) și vor primi eventuale sugestii pentru îmbunătățirea studiului. În această situație, autorii retrimit materialul revizuit, până la data stabilită de către editori, pentru a fi supus unei analize secundare.

Materialele care se încadrează în standardele științifice sunt acceptate pentru publicare în funcție de spațiul disponibil al revistei, în funcție de data trimiterii și în funcție de finalizarea procesului de peer-review și de revizuire în urma acestuia. În vederea publicării sunt agreate articolele care dovedesc noutate şi inovaţie, originalitate a ideilor sau a analizei, o bună cunoaştere a literaturii de specialitate şi valorificarea acesteia în lucrare, calitatea ştiinţifică a lucrării (concepţie, organizarea materialului, claritate, comprehensibilitate), relevanța sporită a subiectului studiat.

Pentru evaluatori

Procesul de recenzare se bazează pe standardele comunității academice din domeniile specifice revistei. Evaluatorii sunt rugați să completeze referatul de evaluare a articolelor primite de la editori. În cazul în care doresc să includă alte comentarii, le pot introduce în secțiunea specifică din formular sau direct în articol.

Referatul de evaluare (împreună cu articolul care are observații inserate) va fi trimis către editori în cel mult o lună de la primirea articolelor. Se va opta pentru una dintre recomandările indicate în formular: acceptare, acceptare cu condiția unor modificări minore, acceptare în urma unui nou ciclu de revizuire, respingere.

Dacă cei doi evaluatori nu sunt de acord, se va cere recenzia unui al treilea evaluator. Referatul acestuia va decide acceptarea sau respingerea studiilor.